FRAMTIDSLANDET


Brasilien är ett framtidsland. Skämtsamt lägger brassen till: ”och kommer alltid så att förbli”. Innerst inne är brassen optimist och övertygad om sitt lands möjligheter. Han har onekligen fog för detta, landet är stort, klimatet gynnsamt och råvaror finns. Man är självförsörjande på olja och är världsledande på flera jordbruksprodukter. Lägg därtill till att landet sällan drabbas av naturkatastrofer i form av jordbävningar, orkaner och översvämningar. Befolkningen är en smältdegel av olika raser från hela världen, stolta, hårt arbetande och fredligt inställda.

Ett land i förändring
För 30 år sedan var skogsbruket begränsat till några fåtal lokala pappersbruk som sålde på den inhemska marknaden. Idag har Brasilien utvecklats till att vara en av världens stora skogsnationer. Vad ligger bakom denna förändring? Brasilien har genomgått en enorm landskapsförändring på kort tid, kritiserad och på samma gång påhejad av resten av världen. Är allt bara positivt? Vi ger också inblick i Brasiliens stora utmaningar med fattigdom, markkonflikter, miljöproblem och politisk korruption.
Korruptionen

Det skrivs just nu historia i Brasilien. Man är kanske på väg att få bukt på landets i särklass största problem - korruptionen. Vi tycker att detta bör uppmärksammas. Operation Lava Jato (biltvätt) kallas den utredning som sysslar med korruptionen kring oljebolaget Petrobras. Företagare har betalat mutor till chefer inom Petrobras och pengarna har slussats vidare till politiker och politiska partier, i första hand Lulas arbetarparti. Detta är den största korruptionshärvan i historien, totalt rör det sig om 15 miljarder dollar (!) eller mer. Hittills är 100 personer dömda och över 300 är under utredning.


Om vi blickar framåt

Efter 12 års vanstyre befinner sig Brasilien i ekonomisk kris. Arbetslösheten ökar, liksom uteliggarna och stängda affärslokaler. Många kommuner är i princip utan pengar, betalar inte ut löner, stänger sjukhus, mm. OS-staden Rio de Janeiro är en av dem. Det är tveksamt om den politiska eliten har kapacitet eller ens, med alla sina privilegier, vilja, att vända detta. Men korruptionen är avslöjad, kejsaren är naken och de skyldiga hamnar i fängelse. Detta är något att glädjas åt.

Brasilien fortsätter att vara framtidslandet. Framtiden har kommit lite närmare.

Vi hjälper utländska företag hitta rätt

Bheros hjälper utländska företag att hitta rätt i Brasilien, till exempel genom att hitta nya kunder eller leverantörer. Vi gör marknadsundersökningar och besöksprogram där vi tillsammans med uppdragsgivaren träffar potentiella kunder, tillverkare, branschorganisationer och myndigheter. Det stannar inte vid att skriva rapporter, vi tar istället ofta aktivt del i försäljningen. Bheros har också ett antal agenturer inom skogs- och textilindustrin.THE COMPANY BRAZIL LEGAL SERVICE SOCIAL PROJECTS REFERENCES CONTACT