Lar do Caminho - Hemmet vid vägen
Det började 1968 när ett gift par hittade ett övergivet barn i en liten stad sydväst om Sao Paulo. Paret bestämde sig för att adoptera barnet och det blev starten till att de tog hand om ännu fler barn. Antalet uppgick snart till ett hundratal vilket gjorde det svårt att ge en bra omvårdnad.
Till en början ägnade sig föreningen till rudimentär hjälpverksamhet och till förbättringar av utrymmet som var mycket begränsat. Vid den tiden kom barnen från familjer i närområdet och lämnades många gånger övergivna utanför grindarna.
1974 organiserade en grupp frivilliga personer en stiftelse som tog över ansvaret för dessa barn. På så sätt startades ”Hemmet vid Vägen” (Sociedade Beneficente Lar do Caminho) ett privat initiativ utan vinstsyften, politiska och religiösa kopplingar. På hemmet utvecklas en familjekänsla för barnen som varar livet ut.
Lar do Caminho växte sakta men säkert och fick en stabilare struktur, inte minst tack vare kontinuerligt stöd från den Skandinaviska kolonin i Sao Paulo. Även artisterna Povel Ramel och Lill Lindfors kom att engagerat sig och har besökt hemmet vid upprepade tillfällen. Lill höll till och med en liten show där tillsammans med barnen. När Lill Lindfors fyllde 50 år hade hon en föreställning med svenska artister på Konserthuset i Stockholm. Hela överskottet gick till Hemmet vid Vägen.
Vill du stödja?
Mottagare: Associação Beneficiente Lar Do Caminho
Adress: Av Trinta e Um de Março 1622, Juquitiba
Banco: Itau
Swiftadress: Itaubrsp
Branchkontor: 0300, Pça Panamericana SP
Kontonr: 25284-8

eller kanske enklare
Stiftelsen Hemmet vid Vägen
pg 90802-0


Även svenskt plusgiro
Stiftelsen har ett Plusgiro-konto 90802-0, ett s.k. 90-konto som bara auktoriserade välgörenhetsorganisationer får. Insättningar på detta konto är ett enkelt sätt att ge fortsätt stöd till Hemmet vid Vägen. Meddela att det är till Lar do caminho.

THE COMPANY BRAZIL LEGAL SERVICE SOCIAL PROJECTS REFERENCES CONTACT